Ondernemerschap, SecurityClass

Door risicomanagement meer focus op je bedrijfsdoelstellingen

Met risicomanagement houd je focus op je bedrijfsdoelstellingen, ook als het even tegenzit.


De brede beschikbaarheid van nieuwe, betaalbare technologie heeft invloed op de samenleving en de economie. Voor ondernemers brengt de digitalisering veel kansen met zich mee. Maar helaas ook risico’s. En risico’s kunnen bedrijfsdoelstellingen in de weg staan. Of zelfs de toekomst van een bedrijf in gevaar brengen. Als ondernemer ben je druk en sta je hier niet altijd bij stil. Toch levert het voordelen op om even stil te staan bij risico’s. Een onafhankelijk adviseur kan hierbij goed helpen.


Met risicomanagement krijg je grip op de bedrijfscontinuïteit
Ondernemers hebben van nature een positieve instelling. De focus ligt op groei en het realiseren van doelstellingen. Risicomanagement heeft dan vaak niet de 1ste prioriteit. Met bedreigingen wordt pas rekening gehouden als er een calamiteit is. En daar zit de crux. Door op voorhand mogelijke risico’s in kaart te brengen en daarop te anticiperen, vormen ze niet langer een bedreiging, maar juist een kans om ook in zwaar weer de bedrijfsdoelstellingen te halen.


Risicomanagement levert aanzienlijke voordelen op voor jouw onderneming


Uit onderzoek van TNS/Nipo blijkt dat 94% van de ondernemers zich bewust is van bedrijfsrisico’s. Maar 22% heeft ook daadwerkelijk de bedrijfsrisico’s in kaart gebracht.


Dit terwijl risicomanagement aanzienlijke voordelen oplevert voor een onderneming. Zo betaalt risicomanagement zich volgens hetzelfde onderzoek van TNS/Nipo uit in onder andere meer klanttevredenheid, minder klachten en meer omzet. Alle reden om aan de slag te gaan met risicomanagement.


Ondernemen is risico’s durven nemen
Niet ieder risico vereist actie. Dat hangt af van het bedrijf en de mate waarin het risico de doelen van het bedrijf bedreigt. Daarom is het belangrijk te weten welke risico’s van toepassing zijn op jouw onderneming en welke risico’s je bereid bent te nemen. Er zijn een aantal risico’s die voor bijna iedere onderneming opgaan, denk bijvoorbeeld aan de risico’s van arbeidsongeschiktheid. Of aan cyberrisico’s.


  1. Cyberrisico’s

ICT speelt door corona en thuiswerken meer dan ooit een hoofdrol voor bedrijven. MKB bedrijven zijn extra aantrekkelijk voor hackers, omdat er binnen deze ondernemingen vaak minder aandacht wordt geschonken aan cybersecurity. 50% van de mkb-bedrijven krijgt zelfs te maken met een cyberincident. Ook ondernemers die alleen gebruik maken van e-mail, zijn voor internetcriminelen al een interessant doelwit. Tip: Probeer je als ondernemer bewust te zijn van je kwetsbaarheden en zorg voor een degelijk IT-beleid. Denk ook eens aan een cyberverzekering. Daarmee verzeker je de gevolgen van de belangrijkste cyberrisico’s. Een adviseur kan je helpen bij het in kaart brengen van cyberrisico’s.


  • Arbeidsongeschiktheid

De coronacrisis laat zien hoe kwetsbaar we zijn als mensen. En wat de gevolgen zijn als onze gezondheid in gevaar komt. Arbeidsongeschiktheid brengt naast de financiële gevolgen en de impact op de privé situatie, ook risico’s voor de onderneming en de bedrijfscontinuïteit met zich mee. Draait het bedrijf door als je als ondernemer uitvalt? Welke afspraken heb je gemaakt met elkaar wanneer je samen met andere ondernemers een bedrijf runt? En hebben jullie deze afspraken in een samenwerkingsovereenkomst vastgelegd?


Uit onderzoek blijkt dat 72% van de ZZP-ers een arbeidsongeschiktheidsverzekering te kostbaar vindt. Er zijn echter maar weinig ondernemers die de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid zelf kunnen dragen. Opvallend is het dan ook dat slechts 20% van alle ZZP-ers is verzekerd tegen inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid. Voor ondernemers met personeel is dat iets beter: 33,5% van hen heeft een vorm van verzekering. (Bron: HR-bureau Tentoo) Edward Vree, specialistisch accountmanager Inkomen bij Avéro Achmea, zegt hierover het volgende: “Verzekeren is één van de beheersmaatregelen die je kunt treffen. De leden van Boostz kunnen dankzij het lidmaatschap korting krijgen op een arbeidsongeschiktheidsverzekering van Avéro Achmea. Naast het verzekeren van het inkomen, biedt een verzekeraar meerdere preventiediensten aan om arbeidsongeschiktheid te voorkomen. Hier kan gebruik van gemaakt worden vóórdat men uitvalt en kan ook dienen als beheersmaatregel.”


Vind een onafhankelijk adviseur
Jouw bedrijf is uniek. Dat vraagt om een advies op maat. Vind een onafhankelijk adviseur.

Geef een reactie