Hoe gaat Boostz om met jouw informatie?

Op het moment dat jij de site van Boostz bezoekt en gebruik maakt van de services die Boostz biedt dan kan het zijn dat jij Boostz persoonlijke informatie geeft. Deze privacyverklaring geeft aan hoe Boostz omgaat met deze informatie. De site, services en tools van Boostz zijn continu in ontwikkeling. Daarom kan het zijn dat deze privacyverklaring zo nu en dan wordt gewijzigd. Neem de privacyverklaring daarom geregeld door om op de hoogte zijn van het laatste privacy beleid. Blijf jij gebruik maken van de site, services en/of tools van Boostz na wijziging van de privacyverklaring dan ga jij akkoord met de wijzigingen in het privacy beleid.

Gebruik gegevens 

Gegevens die worden verstrekt bij registratie worden verzameld en geregistreerd door Boostz. Boostz gebruikt deze gegevens alleen voor haar dienstverlening. Deze gegevens zullen nooit zonder jouw voorafgaande toestemming aan derde partijen ter beschikking worden gesteld. Alleen als Boostz genoodzaakt is door een wettelijke bepaling of een bevel deze gegevens te verstrekken, vindt verstrekking van de gegevens plaats. Is dit het geval dan word jij daar echter tijdig over geïnformeerd, tenzij het anonieme gegevens betreft. Boostz neemt alle redelijke maatregelen om jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen en te beveiligen.

Gebruik website en cookies 

Gebruik van de website van Boostz geeft Boostz automatisch bepaalde anonieme informatie over het gebruik via jouw IP adres. Het gaat om gegevens zoals het IP-adres, de browser, de duur en tijdstip van bezoek aan de website en de onderdelen die worden bezocht. Ook kan een gebruikersnaam en wachtwoord worden opgeslagen indien jij dit wil. De website van Boostz maakt hierbij gebruik van cookies. Wil jij geen cookies gebruiken dan kan jij deze zelf uitschakelen via jouw browser.

Wet bescherming persoonsgegevens 

Wij zijn van mening dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers van onze website van essentieel belang is voor onze activiteiten. Daarom worden jouw persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren. Boostz houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is YelloWij Trainingen BV te Amsterdam. In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens is de verwerking aangemeld  bij de Toezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens gevestigd te Den Haag.

Indien jij wil dat jouw gegevens verwijderd of aangepast worden, of wil jij inzage in jouw geregistreerde gegevens dan kan jij hierover een mail sturen aan info@boostz.nl .

Alle actief door jouw verstrekte gegevens zijn terug te vinden in het gebruikersaccount binnen de online leeromgeving van Boostz. In de online leeromgeving heb jij de mogelijkheid om de gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen.

Door gegevens aan Boostz te verschaffen, geef jij Boostz toestemming jou hierover telefonisch en/of per mail te benaderen. Ook geef jij toestemming om per telefoon en/of mail informatie over de services, tools en/of producten van Boostz te ontvangen. Als jij geen prijs stelt op benadering per telefoon of mail, meld je dan hiervoor af via info@boostz.nl .

Overig 

Boostz kan links verschaffen via haar eigen site naar websites van derden. Boostz doet dit alleen als zij deze websites betrouwbaar acht. Boostz kan echter geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid dragen voor de inhoud van deze websites en de manier waarop deze websites omgaan met jouw persoonsgegevens.

Vragen? 

Bij vragen over ons privacy beleid kan jij contact opnemen via info@boostz.nl of via ons telefoonnummer 088-9392530.