MarketingClass, Overzicht

Help… ik heb een nieuwe huisstijl nodig!

BLOG – Wil je een nieuwe huisstijl voor je bedrijf of ben je net een bedrijf gestart en heb je nog niks om mee te beginnen? Dat kan. De praktijk leert dat een huisstijl ontwikkelen of een bestaande restylen best wel wat werk is. Maar hoe begin je er mee?

Jouw organisatie moet herkenbaar zijn voor de klanten en dus heb je een sterke visuele identiteit nodig. Er wordt door bedrijven veel geïnvesteerd in visuele identiteiten, omdat hierin het vertrouwen richting de klant wordt gewaarborgd. Een sterke huisstijl is dus van belang. Denk aan de grotere merken als Coca-Cola, dat al rond 1887 geregistreerd werd en daarna nauwelijks is veranderd. Mercedes-Benz, zelfde verhaal, al sinds 1909 de driepuntige ster als beeldmerk.


De kracht van een eigen identiteit


De reden voor een organisatie om een (vernieuwde) huisstijl te laten ontwerpen kan een fusie of reorganisatie zijn, maar kan ook het nastreven van een ander of moderner imago zijn. Men dient kritisch te kijken naar wat er in het verleden opgebouwd is. Anders gezegd, wees zuinig op je heritage of erfgoed. Wat is waardevol en wat kan achterwege gelaten worden? Verder raakt de implementatie van een nieuwe huisstijl alle mensen binnen de organisatie en dient door iedereen gedragen te worden. Zij zijn de ambassadeurs en hun betrokkenheid draagt bij aan een sterke interne positionering van het bedrijf.


10 stappen naar een nieuwe huisstijl


 • Kies een professionele communicatie adviseur en grafisch ontwerper.
 • (Her)formuleer de missie, visie en kernwaarden.
 • Roep een werkgroep in het leven onder leiding van de  communicatie adviseur.
  • Geef antwoord op vragen zoals:
   – Hoe willen we ons als organisatie profileren?
   – Welke aspecten uit het verleden willen we in stand houden? En welke niet?
   – Wordt er gekozen voor enkel een woordmerk of toch i.c.m. een beeldmerk?
   – Waar mag volledig ‘outside the box’ gedacht worden?
   – Zijn de bestaande kleuren het uitgangspunt of mogen deze vervangen worden?
 • Inventariseer de huisstijldragers, wat verdient de prioriteit, wat is nieuw en wat komt te vervallen?
 • Maak een programma van eisen waaraan de nieuwe huisstijl moet voldoen.
 • Stel een huisstijl handboek op of pas het huidige handboek aan.
 • Brief de grafisch ontwerper en breng medewerkers op de hoogte over de aankomende verandering in de organisatie.
 • Test het uiteindelijke ontwerp om te kijken of het aan het programma van eisen voldoet.
 • Introduceer de nieuwe huisstijl geruisloos of sla flink op de grote trom.

Vastleggen in een huisstijl handboek


Een brandbook, oftewel een huisstijlhandboek is een zeer waardevol document dat voor de gehele organisatie als leidraad geldt omtrent afspraken over de huisstijl. Meestal is dit een losbladig systeem zodat aanvullingen en/of wijzigingen gemakkelijk verwerkt kunnen worden. Het is op deze manier ook voor toekomstige nieuwe medewerkers handig om te weten wat wel en niet mag volgens de huisstijl. De volgende elementen vind je terug in een huisstijlhandboek:


 • Missie (de ambitie) 
 • Visie (een inspirerend, uitdagend en dynamisch beeld van de toekomst van je bedrijf)
 • Kernbelofte (waarden waar je als bedrijf in gelooft en die niet bedacht maar ontdekt worden)
 • Kleurgebruik (FC, PMS, RGB, RAL en YMCK)
 • Logo gebruik (verhoudingen, gebruik achtergrond)
 • Typografie (eigen lettertype(s), opmaalk, type-instructies (B.V. of bv))
 • Beeldgebruik (gericht op doelgroep, metaforisch beeldgebruik (zwaan-KLM)
 • Tone of voice (hoe je over wilt komen) 
 • Compositie (in welke hoek staat het logo)
 • Specifieke huisstijl elementen (grafische elementen uit het logo, pictogrammen, achtergrond) 
 • Technische zaken (afmetingen, type enveloppen, soort papier)

Voor een bedrijf is een huisstijlwijziging een ingrijpende gebeurtenis en dit dient dan ook zorgvuldig te gebeuren. Het geeft wel vaak nieuwe inspiratie voor de toekomst en deze stap wordt dan ook meestal als positief ervaren. Heeft u al langer plannen om uw logo/huisstijl een nieuwe boost te geven of heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen? Wij staan u graag te woord!


Door: Paul van Hoenselaar, eigenaar Magnon Creative Productions.