FinanceClass, Overzicht

Hoe behoud ik mijn liquiditeit na uitbetaling vakantiegeld?

BLOG – Al bijna een halve eeuw wordt in mei en juni het vakantiegeld uitbetaald aan werknemers. Goed nieuws voor degenen in loondienst, maar een wat ander scenario voor de werkgever. Als werkgever heb je namelijk een grote kostenpost te verwerken, en dat in een periode die voor velen vlak na het laagseizoen komt. Hoe zorg je ervoor dat de uitbetaling van het vakantiegeld geen knelpunt vormt voor jouw onderneming?


Meer dan de helft van alle mkb-ondernemers heeft wel eens problemen gehad door de uitbetaling van het vakantiegeld (bron: De Zaak). Er moet immers in één maand dubbel salaris worden uitbetaald, waardoor ondernemers in de knel kunnen komen met de vaste lasten of bijvoorbeeld het vooruitbetalen van leveranciers. Het is verplicht minimaal 8% van het jaarsalaris uit te keren per werknemer én dit uiterlijk voor het eind van de maand juni te doen. Lukt dit niet, dan hebben werknemers het recht een verhoging tot 50% te eisen. Desnoods zelfs via de rechter. Het is dus belangrijk je gedurende het jaar goed voor te bereiden, zodat het vakantiegeld een kostenpost is die je goed op kunt vangen.


Hoe bereid je je gedurende het jaar goed voor op de uitbetaling van het vakantiegeld? Er zijn een aantal dingen die je als ondernemer structureel kunt doen, zoals het strak managen van je debiteurenbestand. Indien je te maken hebt met lange betalingstermijnen moet je je projecten of opdrachten dus tijdig inplannen. Als je een zwak debiteurenbestand hebt met veel wanbetalers, kun je ervoor kiezen het debiteurenbestand over te dragen aan bijvoorbeeld een factoringmaatschappij. Je betaalt dan wel voor de bemiddeling, maar bent hiermee verzekerd van inkomsten uit het debiteurenbestand. Ook belangrijk zijn goede relaties met leveranciers. Indien er een stabiele basis is, kun je vaak tot reële betalingstermijnen komen voor beide partijen. Zo voorkom je een onverwacht ‘gat’ in de cashflow. Is het niet mogelijk gedurende het jaar een ‘buffer’ op te bouwen voor het vakantiegeld? Dan kun je er ook voor kiezen het vakantiegeld in termijnen te betalen. Je betaalt jouw werknemers dan een maandelijkse toeslag op het salaris in plaats van het gehele bedrag in mei of juni. Dit verhoogt de maandelijkse lasten, maar voorkomt dat je op één moment in het jaar een grote kostenpost hebt.


Het komt veel voor dat ondernemingen toch een (tijdelijke) krapte in de liquiditeit zien in de periode van uitbetaling. Vooral bij bedrijven die minder inkomsten genereren in de zomer of te maken hebben met seizoensinvloeden kan dit een probleem vormen. In dat geval kan een tijdelijke verruiming van het werkkapitaal uitkomst bieden. Bijvoorbeeld in de vorm van aanvullend krediet naast de lopende bancaire financiering. De afgelopen jaren is het voor banken om verschillende redenen moeilijker geworden het mkb te bedienen, waardoor een ‘gat’ in de financieringsmarkt is ontstaan. Hier hebben verschillende alternatieve (non-bancaire) partijen op ingespeeld met alternatieve financiële oplossingen. Deze oplossingen zijn geschikt voor tijdelijke overbruggingen of kortlopende investeringen. Het is hierbij echter belangrijk om tijdig te onderzoeken welke oplossingen jouw bedrijf uitkomst biedt. Dit kun je bijvoorbeeld doen met de hulp van een financieel adviseur, die goed weet hoe de markt eruit ziet en welke partij bij jouw financiële situatie en behoefte past.


Zo wordt aanvullend zakelijk krediet steeds vaker ingezet naast bancaire financiering, om een tijdelijke liquiditeitskrapte op te vangen. Spotcap is een van de partijen die online zakelijk krediet biedt voor ondernemers die hun continuïteit willen behouden. Spotcap verstrekt financiering tot €300.000 met een maximale looptijd van 24 maanden. Krediet van Spotcap is goed inzetbaar voor een tijdelijke overbrugging of verruiming van het werkkapitaal. Omdat er geen zekerheden zoals onderpand of persoonlijke borgstelling zijn vereist, is een krediet van Spotcap goed inzetbaar in combinatie met een bancaire financiering. Een aanvraag kan geheel online in ongeveer 20 minuten worden voltooid, waarna Spotcap binnen één werkdag terugkoppeling geeft.

Geef een reactie